The awakened leader program [Part 1]

daiga-ellaby-354478-unsplash+%281%29.jpg

Awaken now

 

Awake 1: Beginning of the journey
The road to extraordinary leadership

The awakened leader program en leadership-uddannelse ud over det sædvanlige. Rejsen starter på Awake 1, hvor vi gennem 10 måneder, tager dig på en rejse, der ruster dig til at skabe en helt ny fremtid.

Programmet har intensivt fokus på forretningsorienteret personlig udvikling. Intentionen er at du lærer at bruge dig selv mere fuldt ud på arbejdet og bliver i stand til at skabe transformation for andre. Gennem hele uddannelsen modtager du kvalitets feedback omkring dine styrker og svagheder i dit lederskab.

FAST RESULTS OG LONG TERM EFFECT
Awake 1 er en dybdegående uddannelse over over 10 måneder [6 moduler], men du vil hurtigt mærke positive resultater i dit liv allerede mens du går på uddannelsen. Måden forløbet er designet på, garanterer altså både “fast results” og “long-term effect“.

VÆRKTØJER ELLER TRANSFORMATION?
Det kan være svært at skulle prioritere, når man skal vælge uddannelse. Nogle uddannelser lægger vægt på at du lærer gode værktøjer, spændende teorier og effektive metoder. Andre uddannelser er mere proces-agtige i undervisningsformen, som kan virke dybere. Vi har valgt at kombinere to retninger. Du får altså det bedste fra begge verdener som sikrer at du stadig kan bruge uddannelsen, i mange år efter at forløbet er afsluttet.

ER DU AWAKE ?
Der kan være mange grunde til at kigge på en uddannelse som vores. Det er er helt fint hvis man har nogle helt konkrete udfordringer man vil have løst. Altså specifikke mål med din ledelsesmæssige udvikling. Det kan også bare være at du bare gerne vil udvikle dig i en positiv retning uden at vide præcist hvor du skal hen. Vi ønsker at vække dig som moderne menneske i en scarcity-tid, hvor har brug for at tage stilling til mange ting for at bevare et sundt nærvær [telefoner, mange commitments etc.]. Vi ønsker at vække dig som leder, så det bliver lettere for dig at tage bevidste valg i din dagligdag. Og ja, vi ønsker faktisk at vække dig rent spirituelt & menneskeligt [ikke halleluja og røgelse, men evne til at se tingene i et lidt større perspektiv].

VI VÆKKER DIN IQ, EQ og SQ
På uddannelsen arbejder vi kontinuerligt og helt fra starten af med at udvikle tre forskellige inteligensområder. Din IQ [evne til at forstå og se ting skarpt], Din EQ [følelsesmæssige intelligens], Din SQ [spirituelle intelligens, med fokus på indre ro, balance og højere bevidsthed].

VORES AWAKENED LEADER KONCEPT
Awake 1 og Awake 2 er to selvstændige 1-årige programmer, men også kan ses som en samlet uddannelse. Fælles for begge programmer er at vi har god tid til at sikre at den nye læring sætter sig fast på en organisk måde, hvor det er tydeligt for alle i din omgangskreds at du har rykket dig. Der er forskel på udvikling og transformation. Begge uddannelser sørger for at du oplever begge dele.

VIL DU TALE MED EN AMBASSADØR?
Vi har over 12 års succes med dette unikke program og mange ambassadører du kan tale med i din beslutningsproces. Du kan se liste og kontaktinfo her på sitet.

KOM TIL EN FREE WORKSHOP
Det er altid en god ide at komme til en free workshop, hvor du kan fornemme hvordan vi arbejder. Du skal bare op i hovedmenuen og helt ud til højre. Næste event er 23. november.

MODUL 1: Presence
Noget af det vigtigste på en arbejdsplads, er at man kan styrke sine kollegaer gennem god sparring. Mange af os har brug for at træne i at kunne mærke hvornår man har styrket en person gennem sin feedback, og hvornår man rent faktisk har taget deres energi. Måske er man kommet til at sige noget der har stødt en person, selvom det slet ikke var ens intention at træde nogen over tæerne. Samtidigt lever vi også i en tid, hvor vi hele tiden er distraherede af telefoner og teknologi. På dette modul lærer du at være 100% til stede i en samtale med fokuseret lytten. Vi lærer dig først de begrænsende lytteformer og derefter hvordan du stiller skarpt og evner at give positiv, støttende og hjælpsom feedback til dine kollegaer. Vi fortjener alle at være omgivet af mennesker der løfter os op og ikke blot giver konstruktiv feedback. Dette modul giver dig en fundamental indsigt i glæden af at være en del af et team, hvor man giver power til hinanden i hverdagen.

MODUL 2: Who you really are
Mennesker er forskellige. Heldigvis vil nogen sige. Andre vil nok ønske at flere af deres kollegaer ville tænke lidt mere som dem selv. Uoverensstemmelser, gnidninger og forskellige værdier kan gøre det svært at arbejde godt sammen. Når vi ikke kender os selv indgående, forstår vi måske heller ikke hvorfor andre kan blive frustrerede på os og måske ser vi kun på adfærden, når vi dømmer vores kollegaer. Med enneagrammet lærer vi at se bagom adfærden, og forstå dybere motiver og behov hos mange forskellige persontyper. Enneagrammet er komplekst, men alligevel ret hurtigt at forstå. Det er derfor at mange sværger til det som deres primære samarbejdsværktøj. På modulet lærer du at værdsætte forskelligheder, hvordan du spiller dine kollegaer stærke og hvordan i sammen kan udvikle jer i mange år frem.

MODUL 3: Speak with intention and clarity
Hver dag vi går på arbejde er vi i kommunikation og forsøger at få indflydelse i forskellige retninger i vores organisation. Vi kommunikerer internt, med kunder og med leverandører. Sproget er noget vi på en måde tager for givet. Vi lytter ofte til vores mavefornemmelse og siger det vi synes passer bedst i situationen. Ved en dybere forståelse for sproglige handlinger [og erhvervsmæssig sprogfilosofi], kan vi bedre styre samtaler og få det outcome vi ønsker. På dette modul lærer du de fem vigtigste sproglige handlinger som vi anvender i dagligdagen. Du lærer hands on om anmodninger, oprydninger, tilbud, committede beklagelser og resultatskabende kommunikation. Efter denne workshop vil du mærke en større skarphed i din kommunikation og du vil opleve at du lytter bedre til andre. Du bliver i stand til at koordinere opgaver i dagligdagen med større lethed.

MODUL 4: Blueprint of a courageous leader
Intentionen i alle organisationer handler om at vinde, at klare sig godt og at lykkes med det vi ønsker skal blive en succes. Udfordringen med et professionelt ”Succes-mindset” er at vi hurtigt kommer til at se vores fejl, nederlag, modgang og fiaskoer som noget skamfuldt, eller noget vi skal hurtigt forbi. At komme op på hesten igen, har selvfølgelig en del fordele og i mange situationer er det en god ide at komme hurtigt ind i kampen igen og blive ved med at kæmpe. På den anden side, hvis vi fejer vores følelser for hurtigt ind under gulvtæppet og bider tingene for meget i os, kan vi risikere at lukke 100 % af for vores kreativitet og dermed muligheden for nye ideer. Løsningen er at bruge vores sårbarhed som en styrke. På denne workshop ser vi på de begrænsende myter og historier der er i erhvervslivet. Du lærer hvordan du kan vende dine svagheder, modgang og nederlag til din fordel og få adgang til ubegrænsede mængder af kreativitet og mod.

MODUL 5: Dealing with conflicts in organizations 
Konflikter er et af de mest stressende aspekter af at arbejde i en organisation. Mennesker har sammenstød omkring alt muligt; ressourcer, strategier, beslutninger, mål, roller, belønninger, kulturen, andres lederstil, andres personlighed, og ikke at blive inkluderet i beslutninger. Listen er uendelig. Uløste konflikter skader både individer og organisationen. Med de rette værktøjer kan konfliktsituationer blive en positiv og konstruktiv oplevelse. På dette modul gennemgår vi de tre uhensigtsmæssige måder vi kan komme til at skabe ”drama” på, på vores arbejdsplads. Vi ser derefter på tre positive coping-strategier, som vil hjælpe dig med at løse selv de mest vanskelige konflikter. Til sidst træner vi dig i en feedback model der er ”bullet-proof”. Efter denne workshop vil du ikke længere sige ting som ”We agree to disagree”. I stedet lærer du at finde løsninger der virker for begge parter, således at der bliver to vindere i de konflikter der uundgåeligt opstår i alle organisationer.

MODUL 6: Strong intuition and awake instincts
I Awake leadership solutions har vi gennem de sidste 5-6 år undervist i Instinctual leadership. Vi kan se hvilken kæmpe forskel det gør for folk når de får øje på hvordan deres instinktive prioriteringer, som ofte er helt ubevidste. På dette modul kommer vi til bunds i vores tre primære instinkter; Overlevelsesinstinktet, Udviklingsinstinktet og Det sociale instinkt. Igennem workshoppen arbejder du med at lave en liste med ni forskellige kategorier [zoner] og du vil se præcis hvordan du prioriterer i din hverdag og i dit liv generelt. Du vil lære hvor du måske skal skrue lidt ned og hvor du skal øve dig. Ledere der ikke er balancerede i de tre instinkter vil opleve at de kan have svært ved at kommunikere og arbejde målrettet med den rette energi. Efter dette modul vil du fremover være langt bedre til at læse situationer, skrue op for karismaen og at være mere praktisktænkende i hverdagen. Du lærer hvornår det er godt at stole på dine instinkter og hvornår du skal prøve noget nyt.

EFTERÅR 2019 DATOER DOWNLOAD PROGRAM HER
Modul 1: 20-21 nov. 09.00-21.00 & 09.00-19.00
Modul 2: 14-16 jan. 09.00-17.00 [alle tre dage]
Modul 3: 17-18 mar. 09.00-21.00 & 09.00-19.00
Modul 4: 12-14 maj 09.00-17.00 [alle tre dage]
Modul 5: 18-20 aug. 09.00-17.00 [alle tre dage]
Modul 6: 20-22 okt. 09.00-17.00 [alle tre dage]

FORÅR 2020 DATOER DOWNLOAD PROGRAM HER
Modul 1: 10-12 mar. 09.00-17.00 [alle tre dage]
Modul 2: 28-30 april. 09.00-17.00 [alle tre dage]
Modul 3: 3-4 jun. 09.00-21.00 & 09.00-19.00
Modul 4: 25-27 aug. 09.00-17.00 [alle tre dage]
Modul 5: 6-7 okt. 09.00-21.00 & 09.00-19.00
Modul 6: 24-26 nov. 09.00-17.00 [alle tre dage]

KURSUSSTED
Marienlyst strandhotel, Nordre strandvej 2A, 3000 Helsingør

PRIS
70.000 kr + moms

TILMELDING
Ved tilmelding betales 20.000 kr + moms i tilmeldingsgebyr. Restbeløbet er til forfald 8 uger inden uddannelsen starter.

KONTAKT FOR TILMELDING OG SPØRGSMÅL
Thomas Hvistendahl T 5192 2629 M th@awake-leadership.dk

KURSUSBETINGELSERNE
Engagement

Det forventes at du deltager på alle moduler. Du skal påregne tid mellem moduler til praktisk træning af teorien fra de enkelte moduler. Tidskravet varierer fra modul til modul, men du kan ofte selv planlægge dine aktiviteter. Det forventes at du laver alle opgaver, overholder aftaler, er i kommunikation og møder velforberedt op til hvert modul. Mellem modulerne tilbydes ekstratræning.

Feedback
På modulerne vil du opleve at du får feedback omkring dit lederskab, kommunikation og energiniveau. Det er vigtigt at du er villig til at tage feedback konstruktivt til dig. Feedbacksessioner kan være intensivt også når det ikke er dig selv der er i fokus. Man kan blive i ganske særlige tilfælde blive taget af holdet uden økonomisk dispensation, hvis vi gennem en længere periode oplever at en deltager ikke samarbejder. Man bliver absolut ikke sådan lige taget af holdet, men hvis en deltager ikke samarbejder kan den negative energi ødelægge det for resten af holdet. Hvis du selv vælger at stoppe på uddannelsen undervejs, vil du ikke få refunderet penge eller blive kompenseret.

Fravær
Du kan have op til 2 dages fravær og stadig gennemføre uddannelsen. Ved fravær, forventes der at du i samarbejde med os laver en plan for hvordan du indhenter det tabte undervisning. Hvis du skulle komme i den uheldige situation at have mere end 2 dages fravær, kan du ikke længere blive på holdet. I denne situation tilbydes du at overflytte til et senere kursus. Overflytningsfee varierer alt efter hvor langt du er i forløbet. Ved akut sygdom, som forhindrer dig i at starte på det hold, du er tilmeldt, kan du rykke din tilmelding til næste hold. Du kan flytte hold én gang pga. sygdom.

Framelding
Ved framelding mister du tilmeldingsgebyret. Ved mindre end 12 uger til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 8 uger til afholdelse gives ikke refusion.