Awake team solutions

josh-calabrese-236920-unsplash.jpg

Awaken with us

 

Same intention, unified commitment, equal value
Creating mutual understanding & everyone speaking the same language

Awake team solutions er en samling af workshops med forskellige temaer til den organisation, der ønsker at investere i at skabe vågne, bevidste og afklarede medarbejdere. Temaerne man kan vælge imellem rammer en række forskellige behov vi ser i organisationer, hvor mennesker skal skabe resultater sammen.

HVIS DU VIL HAVE DINE KOLLEGAER TIL AT VÅGNE LIDT MERE?
Vi tilbyder at komme ud og træne dine kollegaer fra tre timer op til to dage. Vi kommer ud alle steder, i al slags vejr, men vi er særligt glade for at hjælpe “graduates” fra vores Awakened leaders program til at få resten af deres organisation med på nye friske leadership-tanker.

HVILKEN WORKSHOP SKAL I VÆLGE?
Der er mange muligheder, og mange veje til styrke jeres team, men lad os sammen finde den bedste løsning til jeres ønsker. Vi elsker at sparre om at at designe den perfekte workshop til jeres, så vi rammer plet og alle i teamet får noget positivt med hjem.

HVOR MEGET TID SKAL I AFSÆTTE?
Alle workshops kan leveres helt ned til 3 timer. For bedste resultat anbefaler vi at sætte 1-2 dage af. Kan afvikles både på dansk og engelsk. Vi rejser overalt.

PRIS
[1/2 dag]: 15.000 kr + moms
[1 dag]: 20.000 kr + moms

KONTAKT
Kontakt Thomas Hvistendahl allerede i dag, for en personlig samtale om jeres unikke behov.
T 5192 2629 M th@awake-leadership.dk

VÆLG MELLEM OTTE POWERFULDE TRANSFORMATIONSWORKSHOPS
1. An authentic team
At blive set som værende autentisk og troværdig, har stor betydning for mange af os. Når andre oplever os ægte, sandfærdige og i kontakt med os selv, får de ofte mere tilllid til os. Jo mere modige vi er og tør sige sandheden, jo mere gennemslagskraft får vi ofte. Men der er også paradokser. På denne workshop løfter vi sløret for ”Det autentiske paradoks” som er en model, der viser i hvilke situationer vi netop skal afvige fra at være autentiske. Vi lærer jer desuden den model vi i Awake leadership solutions har arbejdet med i snart 20 år. Modellen [”Vejen til et autentisk team”] vil vise jer vejen til at kunne samarbejde uden forstillelse og falskhed. Efter denne workshop vil i føle i er kommet lidt ind bag facaden på hinanden og fremover vil se hinanden i et mere positivt lys og kommunikere langt mere åbent.

2. Being a team that people trust På denne workshop tager vi hul på et komplekst og følsomt emne: Tillid. Tillid er et diffust begreb. Vi har derfor [gennem en årrække] udarbejdet en 12-trins model, som er en blanding af erfaringer fra danske organisationer, sprogfilosofi, persontypesystemet enneagrammet og vores egen lederuddannelse. Modellen er beregnet til at blive anvendt som et værktøj til at pin-pointe præcis hvor tilliden mangler i en relation, så svage områder kan styrkes eller tilliden kan genopbygges. De fleste af os ville være nærtagende, hvis nogen sagde til os at de havde mistet tillid til os. Sådan behøver det ikke være. Denne model giver adgang til meningsfyldte samtaler og til at hele relationer i et team. Med denne model kan du sige ”Jeg stoler på dig på rigtigt mange punkter, men tilliden er forsvundet lidt på punkt 3 & 4”. Det viser jer præcist, hvor der skal sættes ind. Når i har været til denne workshop, er i godt klædt på til at have tillidsfremmende samtaler fremover, om alt det der er vigtigt for jer.

3. Speak with intention and clarity Hver dag vi går på arbejde er vi i kommunikation og forsøger at få indflydelse i forskellige retninger i vores organisation. Vi kommunikerer internt, med kunder og med leverandører. Sproget er noget vi på en måde tager for givet. Vi lytter ofte til vores mavefornemmelse og siger det vi synes passer bedst i situationen. Ved en dybere forståelse for sproglige handlinger [og erhvervsmæssig sprogfilosofi], kan vi bedre styre samtaler og få det outcomevi ønsker. På denne workshop lærer i de fem vigtigste sproglige handlinger som vi træner folk i på vores leadership-uddannelser. I lærer hands onom anmodninger, oprydninger, tilbud, committede beklagelser og resultatskabende kommunikation. Efter denne workshop vil i mærke en større skarphed i jeres kommunikation og i vil opleve at i lytter bedre til hinanden. I bliver i stand til at koordinere opgaver i dagligdagen med større lethed.

4. Strong intuition and awake instincts I Awake leadership solutions har vi gennem de sidste 5-6 år undervist i Instinctual leadership. Vi kan se hvilken kæmpe forskel det gør for folk når de får øje på hvordan deres instinktive prioriteringer, som ofte er helt ubevidste. På denne workshop kommer vi til bunds i vores tre primære instinkter; Overlevelsesinstinktet, Udviklingsinstinktet og Det sociale instinkt. Igennem workshoppen arbejder i med at lave en liste med ni forskellige kategorier [zoner] og i vil se præcis hvordan i prioriterer i jeres hverdag og i jeres liv generelt. I vil lære hvor i måske skal skrue lidt ned og hvor i skal øve jer. Teams der ikke er balancerede i de tre instinkter vil opleve at de kan have svært ved at kommunikere og arbejde målrettet med den rette energi. Efter denne workshop vil i fremover være langt bedre til at læse situationer, skrue op for karismaen og at være mere praktisktænkende i hverdagen. I lærer hvornår det er godt at stole på sine instinkter og hvornår i skal prøve noget nyt.

5.  Dealing with conflicts in organizations Konflikter er et af de mest stressende aspekter af at arbejde i en organisation. Mennesker har sammenstød omkring alt muligt; ressourcer, strategier, beslutninger, mål, roller, belønninger, kulturen, andres lederstil, andres personlighed, og ikke at blive inkluderet i beslutninger. Listen er uendelig. Uløste konflikter skader både individer og organisationen. Med de rette værktøjer kan konfliktsituationer blive en positiv og konstruktiv oplevelse. På denne workshop gennemgår vi de tre uhensigtsmæssige måder vi kan komme til at skabe ”drama” på, på vores arbejdsplads. Vi ser derefter på tre positive coping-strategier, som vil hjælpe jer med at løse selv de mest vanskelige konflikter. Til sidst træner vi jer i en feedback model der er ”bullet-proof”. Efter denne workshop vil du ikke længere sige ting som ”We agree to disagree”. I stedet lærer i at finde løsninger der virker for begge parter, således at der bliver to vindere i de konflikter der uundgåeligt opstår i alle organisationer.

6. Blueprint of a courageous team Intentionen i alle organisationer handler om at vinde, at klare sig godt og at lykkes med det vi ønsker skal blive en succes. Udfordringen med et professionelt ”Succes-mindset” er at vi hurtigt kommer til at se vores fejl, nederlag, modgang og fiaskoer som noget skamfuldt, eller noget vi skal hurtigt forbi. At komme op på hesten igen, har selvfølgelig en del fordele og i mange situationer er det en god ide at komme hurtigt ind i kampen igen og blive ved med at kæmpe. På den anden side, hvis vi fejer vores følelser for hurtigt ind under gulvtæppet og bider tingene for meget i os, kan vi risikere at lukke 100 % af for vores kreativitet og dermed muligheden for nye ideer. Løsningen er at bruge vores sårbarhed som en styrke. På denne workshop ser vi på de begrænsende myter der er omkring sårbarhed i erhvervslivet. I lærer hvordan i kan vende jeres svagheder, modgang og nederlag til jeres fordel og få adgang til ubegrænsede mængder af kreativitet og mod.

 7. Giving powerful feedback At give og modtage feedback er fundamentalt for et vågent team. Desværre glemmer vi ofte at give hinanden konstruktiv feedback i en travl hverdag, hvor opgaverne kommer i fokus. På denne hands-onworkshop lærer i at mestre en tre-trins feedbackmodel, som er anvendelig i utallige situationer. I lærer at bruge modellen på forskellige måder og under pres. På workshoppen taler vi om udfordringer og fordele ved at have en feedbackkultur på en arbejdsplads. Sammen får vi klarlagt feedback strukturer og aftaler. Altså, hvem giver feedback til hvem, hvornår og på hvilke måder. Fremover vil i opleve en styrket evne til at forebygge uenigheder og skabe et bedre arbejdsflow og en sundere virksomhedskultur.

7. The path of an awake team [Enneagram training] Mennesker er forskelige. Heldigvis vil nogen sige. Andre vil nok ønske at flere af deres kollegaer ville tænke lidt mere som dem selv. Uoverensstemmelser, gnidninger og forskellige værdier kan gøre det svært at arbejde godt sammen. Når vi ikke kender os selv indgående forstår vi måske heller ikke hvorfor andre kan blive frustrerede på os og måske ser vi kun på adfærden, når vi dømmer vores kollegaer. Med enneagrammet lærer vi at se bagom adfærden, og forstå dybere motiver og behov hos mange forskellige persontyper. Enneagrammet er komplekst, men alligevel ret hurtigt at forstå. Det er derfor at mange sværger til det som deres primære samarbejdsværktøj. På workshoppen lærer i at værdsætte forskelligheder, hvordan i spiller hinanden stærke og hvordan i sammen kan udvikle jer i mange år frem.

8. Practicing empowering teamspirit Noget af det vigtigste på en arbejdsplads, er at man kan styrke sine kollegaer gennem god sparring. Mange af os har brug for at træne i at kunne mærke hvornår man har styrket en person gennem sin feedback, og hvornår man rent faktisk har taget deres energi. Måske er man kommet til at sige noget der har stødt en person, selvom det slet ikke var ens intention at træde nogen over tæerne. Samtidigt lever vi også i en tid, hvor vi hele tiden er distraherede af telefoner og teknologi. På denne workshop lærer i at være 100% til stede i en samtale med fokuseret lytten. Vi lærer jer først de begrænsende lytteformer og derefter hvordan i stiller skarpt og evner at give positiv, støttende og hjælpsom feedback til jeres gode kollegaer. Vi fortjener alle at være omgivet af mennesker der løfter os op og ikke blot giver konstruktiv feedback. Denne workshop giver jer en fundamental indsigt i glæden af at være en del af et team, hvor man giver power til hinanden i hverdagen.

KONTAKT
Kontakt Thomas Hvistendahl allerede i dag, for en personlig samtale.

T 5192 2629
M th@awake-leadership.dk